Ieva Simonaitytė bibliotekoje

Ieva Simonaitytė bibliotekoje

Klaipėdos viešajai bibliotekai rašytojos Ievos Simonaitytės vardas suteiktas 1978 m. gruodžio 5 d. Tuomet biblioteka vadinosi Klaipėdos viešąja biblioteka ir jokio ypatingo ryšio su rašytoja neturėjo, fonduose, kaip ir kiekvienoje viešojoje bibliotekoje, buvo sukaupti nuo 1950 metų šalyje išleisti rašytojos kūriniai. Rašytojos archyvai pateko į įvairias atminties institucijas, o asmeninė biblioteka perduota Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai.
Dabar Ievos Simonaitytės biblioteka yra kultūros židinys, kuris, nepaisydamas įvairių vėjų, jau keletą dešimtmečių yra patikima šios Klaipėdos krašto gyvenimo metraštininkės vardo tvirtovė.

Rankraščiai

Bibliotekoje rankraštinis palikimas sistemingai pradėtas kaupti ne taip seniai – nuo 2007 metų, tiesa, šiokių tokių pavienių dokumentų perdavimų būdavo ir anksčiau. Rankraščių fondo pagrindą sudaro 2007 m. bibliotekai perduotas žymaus kraštotyrininko ir žurnalisto Bernardo Aleknavičiaus archyvas, gerokai praturtinęs jos išteklius. B. Aleknavičius sukaupė gausią Ievos Simonaitytės nuotraukų, negatyvų, knygų, rankraščių kolekciją. Daugybė dokumentų, nuotraukų atskleidžia spalvingą rašytojos asmenybę. B. Aleknavičius keletą metų bendravo su Ieva Simonaityte ir nuolat ją fotografavo, dažniausiai tuomet, kai ji būdavo savo vasarnamyje Priekulėje. Dauguma šių nuotraukų ir negatyvų biblioteka yra jau suskaitmeninus ir paviešinus portale www.epaveldas.lt.
B. Aleknavičius bibliotekai perdavė ir rašytojos laiškus J. Kybrancui, kurie buvo rašyti statant vasarnamį Priekulėje 1960 m.
2013 m. žurnalistas ir kraštotyrininkas Vytautas Kaltenis (1937–2016) bibliotekai padovanojo savo sukauptą su Ieva Simonaityte susijusį archyvą. Jame yra rašytojos rankraščių bei mašinraščių: laiškų, raštų, sveikinimų įvairiomis progomis bei atvirlaiškių.
Reikėtų paminėti, kad bibliotekoje saugomos knygos su Ievos Simonaitytės parašais ir dedikacijomis. Viena tokių – dedikacija 1939 m. išleistame romane „Vilius Karalius“: <…> mielam ir niekada neužmirštamam draugui Fr. Šlenteriui. Autorė – E. Simonaitytė. Telšiai, 13 XII 39.

Bibliotekos darbai rašytojai atminti

2008 m. biblioteka parengė ir išleido informacinį leidinį „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“.
2010 m., bibliotekos iniciatyva ir pastangomis, bendradarbiaujant su VŠį „Vieno aktoriaus teatru“ buvo išleista kompaktinė plokštelė „Ak, buvo visko… Dedikacija Ievai Simonaitytei“, kurioje aktorė Virginija Kochanskytė skaito rašytojos kūrinių ištraukas, prisiminimus.
Ievos Simonaitytės biblioteka yra įsipareigojusi prižiūrėti Stragnų kapinaites, kuriose yra palaidoti rašytojos giminaičiai.
2017 m. sukurta virtuali paroda „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“ bei maršrutas skirtas Ievai Simonaitytei Klaipėdoje „Aš tave mylėjau Klaipėda…“ viešinamas portale Krašto paveldo gidas.

Meno kūriniai bibliotekos erdvėse

Naujausias bibliotekos turimas Ievai Simonaitytei skirtas meno kūrinys – 2007 m. pirmo aukšto fojė sumontuotas kauniečio menininko Zenono Vaičekonio stiklo pano. Tai specialiai šiai erdvei sukurtas didelio formato (aukštis – 220 cm, plotis – 430 cm), bet vizualiai lengvas meninio stiklo darbas, puikiai derantis šiuolaikiniame bibliotekos interjere. Taisyklingo stačiakampio centrinėje dalyje įkomponuotas rašytojos portretas, fono plokštumą užpildo Ievos Simonaitytės kūrinio faksimilė. Vyraujantys žalsvi melsvi atspalviai kuria susikaupimo nuotaiką.

O daugiausia metų skaičiuojantis kūrinys – Andriaus Giedrimo vitražas „Ieva Simonaitytė“, 1984 m. suradęs vietą virš senojo bibliotekos pastato – XIX a. neorenesanso rūmų – įėjimo.

Įdomi 1985 m. Eduardo Malinausko tapyto rašytojos portreto, dabar kabančio bibliotekos trečio aukšto hole, istorija. Dailininkas, kuris tapė Ievą Simonaitytę iš natūros, prisimena: „<…> jaunas drebėdamas važiuodavau į Priekulę, paskui susidraugavome, jau vaišindavo kafija mane. Ir padariau nedidelį jos portretą, o paskui perdirbau su jos knygų veikėjais: Pikčiurniene, Urte, Šimoniu <…>.“

Bendrojoje skaitykloje kabo gipsinis rašytojos bareljefas, kurį 1994 m. padovanojo skulptorius Justas Mickevičius.

Bibliotekos darbuotojai neabejoja, kad, laikui bėgant, su Ieva Simonaityte susijusių ženklų joje tik gausės.